20:18 ICT Thứ hai, 31/08/2015

Tin tức - Sự kiện

Danh mục xử lý vi phạm hành chính

Quảng Cáo

 
 

Thống kê truy cập

thoi trang cong so eva Đang truy cập : 4

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 3


tour vịnh hạ long Hôm nay : 2812

Tháng hiện tại Tháng hiện tại : 87570

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1903870

Trang nhất » Giới thiệu

Chi cục Bảo vệ môi trường

a. Chức năng:
    - Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân có con dấu riêng và tài khoản riêng và trụ sở làm việc.
  
 - Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt hoặc ban
hành.    
b. Nhiệm vụ và quyền hạn:
    1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành phê duyệt;
    2. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;
    3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;
    4. Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và loại phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại
theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;                                                                           
   5 Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc sử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;
   6. Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phụ ô nhiễm, suy thái và phục hồi môi trường;
    7. Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;
    8. Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;
    9. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
  10. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện và cán bộ địa chính - xây dựng cấp xã; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
    11. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở
xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp  về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
    12. Quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục khi được thành lập và phân cấp; 
    13. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
    14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
c. Cơ cấu Tổ chức và biên chế:   
    1. Lãnh đạo Chi cục: có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng theo quy định phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.
    2. Các phòng đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Phòng Tổng hợp và đánh giá tác động môi trường;
    - Phòng Kiểm soát ô nhiễm;
    - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục.
    3. Biên chế: Chi cục Bảo vệ môi trường có 18 người, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao.
 

Thông báo

Link liên kết

 
luật đất đai
Điểm báo quảng bình
Góp ý VBPL TN&MT
Tra cuu VBPL tinh
công báo tỉnh
thư viện pháp luật
He thong email tinh Quang Binh
Khung giá đất trên địa bàn tỉnh

tai yahoo máy bơm nước sửa chữa điện nước lọc bụi công nghiệp nồi hơi đốt than Apartment for rent In Hanoi Service apartment for rent in Hanoi indochina apartment in hanoi| bien quang cao dong phuc hanoi apartment for rent hanoi apartment real estate for rent in hanoi